Met de ferry vanaf
Ciutadella de Menorca

2 vaarroutes

Ciutadella de Menorca